empty
 
 
USDJPY
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
-
-
$140.44
29 May 2023 19:08
$-0.2
(-0.14%)
51.69% 48.31%
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
?
.